aspara 2 (2)

Evesham Asparagus: edible soil of hay, onion & vinegar powder + asparagusĀ canciollotte cheese + iberico ham + pickled pumpkin seed.

aspara 1 (2)